English Deutsch Magyar
http://www.eszallas.hu/
  *:   :
  *:

 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

9941 Őriszentpéter, Siskaszer 26/A

Tel.: 06 94 548 034 Fax: 06 94 428 791   

10 éves az Őrségi Park Igazgatóság

Alapítás: 2002. március 8

 

10 éve a természet szolgálatában

10 éve a turizmus és a környezeti nevelés szolgálatában

 

 

Tudta - e Ön?

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság Magyarország legfiatalabb nemzeti parkja.

 

Magyarország egyetlen „emeletes kástuja” féltett néprajzi, építészeti emlékként az Őrségi Népi Műemlék-együttesnél Szalafőn látható.

 Magyarországon csak az Őrségi Nemzeti Parkból ismert növényfajok: avarvirág, réti palástfű, zöldvirágú körtike, havasi éger.

 Magyarországon csak az Őrségi Nemzeti Parkból ismert állatfaj a karéliai kérész.

 

AJÁNLOTT ŐRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK

 

Az Őrségi Nemzeti Park

Vas megye délnyugati sarkában találjuk ezt az erdőkkel, ligetekkel szabdalt gyönyörű tájat, ahová a honfoglaló magyarok a nyugati kapu védelmére őrállókat telepítettek. Innen a táj neve: Őrség.

E csodálatos tájban fellelhető természeti, néprajzi, kultúrtörténeti értékek megóvására 2002. március 1-jétől az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság ügyel. Az Őrségi Nemzeti Parkhoz az Őrség, a Vendvidék, a Rába folyó szabályozatlan völgye, a Belső-Őrség és Szentgyörgyvölgy környéke tartozik. Összesen 44 település határát öleli fel, közel 44 000 ha-on, melyből 3086 hektár fokozottan védett. A nemzeti park egész területe európai uniós közösségi védelem alatt álló Natura 2000-es terület.

Ez a táj hazánk legnyugatibb vidéke, ahol a dombok és patakok vájta völgyek, lomb- és fenyőerdők, üde zöld kaszálók, jégkorszaki maradványnövényeket őrző láprétek, kristálytiszta vizű források és patakok váltják egymást. A csend és a friss levegő, a változatlan formában megőrzött népi hagyományok, szokások, az önellátó parasztgazdálkodás termékei vonzzák az ide látogatókat.

A magas éves csapadékmennyiség miatt forrásokban, vízfolyásokban gazdag terület. A térség egyik legjelentősebb folyója a Zala (Szala), ami Szalafőtől északra ered és középen szeli át az Őrségi tájat. A másik a Murába torkolló Kerka. A nemzeti park északi határán a nagyrészt szabályozatlan vadvízi folyó: a Rába húzódik.

Az Őrség 63 %-át borítják erdők, ami az országos átlag 3,5-szerese, így a természetvédelmi, gazdasági és tájképformáló szerepük meghatározó.

A jégkorszak utáni hűvös klíma maradványai a tőzegmohás lápok és láprétek, melyekből az Őrségben és a Vendvidéken található országosan a legtöbb. A sok csapadéknak és a magas páratartalomnak köszönhetően az ország egyik gombákban leggazdagabb területe. Találhatunk ízletes vargányát, sárga rókagombát, galambgombákat. A jól ismert gombafajok mellett igazi ritkaságok, az Alpokra jellemző nedű- és csigagombák is előfordulnak.

Az állatvilág is változatos képet mutat. Hazánk leggazdagabb lepkefaunája él a területen. E tájon tizenkét békafaj és mind a négy hazai farkos kétéltű faj védett egyedeivel is találkozhatunk. Nagyobb vizek mentén a fokozottan védett vidra is megtalálható. A vidék értékes madárfajai többek között a fekete gólya, a darázsölyv, a haris, a kék galamb, a keresztcsőrű, a süvöltő és a tüzesfejű királyka. A nagyvadállomány is jelentős, egyaránt előfordul a vaddisznó, az őz és a gímszarvas.

Az Őrség népi építészeti- és kultúrtörténeti emlékekben is gazdag. A falvak településszerkezete egyedi képet mutat, ezek az úgynevezett szeres települések. A szerek a dombtetőkre épült házcsoportok, melyek a honfoglalás utáni faluformát őrzik. Legismertebb lakóháztípusai a füstöskonyhás házak, ill. az ún. kerített házak. Ezek az épületformák eredeti helyükön és környezetükben Szalafő-Pityerszeren az Őrségi Népi Műemlékegyüttesnél tekinthetők meg. A népi építészet remekei közé sorolhatók a haranglábak is.

A Vendvidékre az ún. szórvány településszerkezet jellemző. Szép példái Kétvölgy, Orfalu és Apátistvánfalva települések.

A történelmi Őrségben a kővárak építése nem volt jellemző, ezek szerepét a részben ma is látható, alapjaiban Árpád-kori, erődszerű templomok vették át. Ezen emlékek szép példái az őriszentpéteri és a veleméri műemlék templomok.

 

 

Kőszegi Tájvédelmi Körzet

Az 1980-ban védetté nyilvánított tájvédelmi körzet területe 4.274 hektár. Az Alpokalján található Kőszegi-hegységet és Kőszeghegyalja kistájakat foglalja magában. A tájvédelmi körzet hegyvidéki része szinte kizárólag erdővel borított, melyben mintegy 200 éve zajlik tervszerű gazdálkodás. A jelenleg fellelhető erdőtársulások közül az egyik legnagyobb területtel rendelkezik a 300-600 m magasságban előforduló nyugat-dunántúli (gesztenyés) gyertyános tölgyes.

A tájvédelmi körzetben döntően természetközeli állapotban lévő élőhelyeket találunk, melyeket az ember évezredek óta folyamatosan alakít. Jelenlétének legkorábbi nyomairól a velemi Szent-Vid hegyen feltárt bronzkori település árulkodik. A hegyalját a XVII- XVIII. században virágzó szőlő- és bortermelés jellemezte, a hegység pedig a XX. század elejére kedvelt kirándulóterületté vált.

A hagyományoknak és a turizmus igényeinek köszönhetően ma is jellemzőek a népi kismesterségek pl. a kosárfonás, fazekasság, fafaragás. Jellegzetes helyi termékek az erdőben gyűjtött gombák, a fekete áfonya termése – a “bariszőlő” – és  a gesztenyeméz.

A természeti értékekre alapozott idegenforgalom fejlesztése érdekében 2006-ban létesült a Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont, mely a Kőszegi-hegység általános geológiai, növény- és állattani bemutatása mellett a hangsúlyt a madarak életének érzékletes szemléltetésének szenteli. Az idelátogatókat a fentieken kívül madárismereti élményösvény, a szomszédos Chernel-kertben pedig arborétum, madárvédelmi mintatelep, és védett növények gyűjteményes tanösvénye várja.  

 

Ság-hegyi Tájvédelmi Körzet

Az 1975-ben védetté nyilvánított, hazánk második legkisebb tájvédelmi körzete 235 hektár területű, melyből 24 hektár fokozottan védett.

A Ság-hegy a Balaton-felvidéki vulkánsor legnyugatibb tagja. A mintegy öt millió éve keletkezett hegyet az időjárás megtépázta, felszínét laposra koptatta. A kemény bazalt ellenállt, míg környezetéből 60-70 méter vastag üledékes réteget szállított el a szél és a víz, kialakítva ezzel a vulkáni tanúhegy jellegzetes képét.

Az egykor kettős csonka kúp alakú hegyet a századfordulón kezdett és ötven évig folytatott intenzív bányászat megcsonkította, eltávolítva a közel 100 méter vastag bazalttakarót. A tanúhegy visszamaradt része különleges élményt nyújt a látogatóknak, hiszen a vulkán működésének láthatatlan részletei, magma csatorna, iszapba süllyedt bazaltbombák és különböző módon kristályosodott bazalt formációk tárulnak a szem elé.

Jelentősek a hegy kultúrtörténeti értékei. A bányászat során nagy mennyiségű leletanyag került elő. A mintegy kilencezer darabos lelet-együttes a Nemzeti Múzeumban található.

Ugyancsak jelentős a hegy borkultúrája. A szőlőművelés kezdete a római korba nyúlik vissza. Első írásos emléke 1734-től származik. A “Sági Hegységnek Törvényei” az ország egyik első szőlészettel kapcsolatos magyar nyelvű dokumentuma. A benne foglaltak mondanivalója napjainkra is időszerű.

A bánya egykori trafóházában április 15-től október 15-ig helytörténeti, természettudományi kiállítás tekinthető meg, ezen kívül két tanösvény tájékoztatja a látogatókat a hegy értékeiről.

 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai szolgáltatásai

Szakvezetés

A páratlan tájharmóniával, hagyományokkal, természeti-, és kultúrtörténeti értékekkel megáldott tájegység felfedezésében szívesen nyújt segítséget az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága.

Azoknak is, akik az önálló felfedezés hívei és azoknak is, akik nemzeti parkunk szakembereinek segítségével szeretnének élményekkel gazdagodni.

Szakvezetéseink alkalmával az érdeklődőket felfedező útra invitáljuk. A résztvevők élményszerűen nyerhetnek betekintést a nemzeti park sajátos világába. Közelebbről ismerkedve az örökül hagyott természet és a tájba simuló épített örökség egyedülálló értékeivel, a régi mesterségek, a szerek, a porták hangulatával. Nagy-, és kiscsoportos szakvezetést egyaránt biztosítunk a gyalogtúrázás, a kerékpározás, a fogatolás vagy az autós túrák szerelmeseinek. A szakvezetéseket előzetes bejelentkezés alapján térítés ellenében lehet igénybe venni.

 

Gyalogos szakvezetés

Gyalogos túráink igazi terepi élményt nyújtva teszik lehetővé a tapasztalat,- és ismeretszerzést. Elsősorban természetismereti jellegűek, de a helyi hagyományok és a kulturális értékek bemutatására is hangsúlyt helyeznek.

Kerékpáros szakvezetés

A kerékpározás híveit kerékpár kölcsönzési lehetőséggel, kerékpárszervizzel, kerékpárbarát szálláshely biztosításával várjuk.

A Harmatfű Természetvédelmi Oktatóközpont 69 db kerékpárral rendelkezik. Érdeklődni közvetlenül a kölcsönzés helyszínén (Őriszentpéter, Égésszer 53.) egész nap a 06-70/539-4594-es, vagy a Harmatfű Természetvédelmi Oktatóközpontban munkaidőben a 06-94/548-034-es telefonszámon lehet.

 

 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság turisztikai szolgáltatásai

 

Szakvezetés szekéren

Szekértúráink alkalmával a táji- és természeti értékek, valamint a szeres településszerkezet megismerésére nyílik lehetőség.

 

Erdei iskola

Minősített erdei iskolai programunk vidám tapasztalatgyűjtésre hív, a természet szépségének, az együtt felfedezés örömének megtapasztalására ösztönöz. Kikapcsolódást nyújt, miközben észrevétlen tanít, nevel, a hasznos tudás iránti vágy felébresztésére törekszik. Foglalkozásaink az erdők, a rétek a vizes élőhelyek, a néprajzi, kultúrtörténeti értékek, valamint a hagyományos kisparaszti gazdálkodás élményszerű megismertetését célozzák.

 

Bechtold István Természetvédelmi Látogatóközpont

 A látogatóközpontban Kőszeg környékének jellegzetes élővilágával ismerkedhetnek a látogatók. Interaktív kiállítótermünkben a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek a természettel. A hét kiállító-egységben a madarak életét kísérhetik figyelemmel. Az épület egy 60 fős bérelhető előadóteremnek is helyet ad. A szabadban található Búbos cinege élményösvényen a különböző játékoknak köszönhetően a gyerekek játékos formában ismerkedhetnek a természettel. Csoportoknak előzetes bejelentkezés ajánlott.

Előzetes bejelentkezés alapján szakvezetés is igényelhető.

Elérhetőség:

Kőszeg, Aradi vértanúk parkja; Tel./Fax: 94/563-174

Tanösvények

Tanösvényeink szabadon látogathatóak, de igény esetén szakmai idegenvezetés is igényelhető.

 

A Őrségi Nemzeti Park területén lévő tanösvények

 

Rezgőnyár tanösvény

Kiindulópont és végpont: Harmatfű Természetvédelmi Oktatóközpont épülete

46° 50’ 59,25438”  16° 24’ 36,41225”

A tanösvény hossza: 300m.

A tanösvény témája: az erdei szukcesszió, cserje- és fafajok.

Sárgaliliom tanösvény

Kiinduló pont : veleméri buszforduló

46° 44’ 15,0692”  16°22’ 35,33404”

Végpont: Magyarszombatfa - Fazekas ház

46° 45’ 36,3648”  16° 20’ 37,13106”

A tanösvény hossza: 6,2 km.

A tanösvény témája:a Belső – Őrség természeti és kulturális értékei, kiemelten Veleméri templom freskói, Fazekas ház a kaszáló gyümölcsösök, nedves rétek élővilága.

 

Szala menti tanösvény

Kiinduló pont: Szalafői focipálya

46° 51’ 51,3409”  16° 21’ 50,24205”

Végpont: Őriszentpéter, Keserűszer

46° 50 42,81532”  16° 23’ 22,12975”

A tanösvény hossza: 3,8 km.

A tanösvény témája:A Szala patak élővilága.

Felsőszeri tanösvény

Kiinduló pont: Szalafő- felsőszeri buszforduló

46° 52’ 2,62534”  16° 21’ 2,85404”

Végpont: Szalafő – Pityerszer

46° 51’ 53,00595”  16° 20’ 24,78579”

A tanösvény hossza: 1,7 km.

A tanösvény témája: Építészeti értékek, népi kultúra

 

Körtike tanösvény

Kiinduló pont: Szalafő Csörgőszeri út (Tejüzem)

46° 51’ 55,99194”  16° 21’ 44,38651”

Végpont: Szalafő Pityerszer

46° 51’ 53,00595”  16° 20’ 24,78579”

A tanösvény hossza: 6,2 km.

A tanösvény témája: Szalafő környékének jellemző élőhelyei, természeti értékei.

Szomoróczi tanösvény

Kiinduló pont: Zöld szomoróczi tábla

46° 47’ 3,70497”  16° 19’ 49,89514”

Végpont: Szomoróczi temető

46° 47’ 3,07037”  16° 18’ 41,52503”

A tanösvény hossza: 3 km.

A tanösvény témája: Kercaszomor kultúrtörténeti értékei, harangláb, sökfás temető.

 

Fürge cselle tanösvény

Kiinduló pont: Puszta temető

46° 46’ 48,60719”  16° 20’ 4,95254”

Végpont: Magyar - Szlovén államhatár

46° 47’ 3,07037”  16° 18’ 41,52503”

A tanösvény hossza: 3,2km.

A tanösvény témája: Kerca patak élővilága, meder rehabilitáció.

Töllös tanösvény

Megközelíthető: Magyarföld és Szentgyörgyvölgy közötti erdei útról

46°45’ 11,41868”  16° 24’ 42,93814”

A tanösvény hossza: 3 km.

A tanösvény témája: Kisparaszti szálaló és Pro - Silva erdőgazdálkodás.

 

Réti orchideák tanösvény

Kiinduló és végpont: Kétvölgyi buszforduló

46° 53’ 1,56863”  16° 13’ 25,35237”

A tanösvény hossza: 6 km.

A tanösvény témája: Kétvölgy természeti, építészeti értékei.

 

Hársas - tó tanösvény

Kiinduló pont: Tó északi vége (Körtúra lehetőség)

46° 56’ 20,28615”  16° 18’ 49,98691”

A tanösvény hossza: 1 km

A tanösvény témája: Hársas-tó és környékének élővilága.

 

Rába – menti tanösvény

Kiinduló és végpont: Alsószölnök templom

46° 55’ 39,84295”  16° 12’ 11,10683”

A tanösvény hossza: 5,2 km

A tanösvény témája: Rába mente élővilága

 

Rókagomba tanösvény

Kiinduló pont: Faluközpont, buszmegálló

46°53’ 40,42820”  16° 15’ 5,41551”

Végpont:  Orfalu kereszt (Piros jelzésen kiindulási ponthoz visszatérési lehetőség)

46° 53’ 16,44215”  16° 15’ 55,49534”

A tanösvény hossza: 3 km

A tanösvény témája: Apátistvánfalva környékének élővilága. 

Hármashatár tanösvény 

Kiinduló pont: Felsőszölnök központja

46° 52’ 36,29522”  16° 9’ 58,41248”

Végpont: Hármashatár hegy

46° 52’ 9,02014”  16° 6’ 50,95809”

A tanösvény hossza: 4,7 km

A tanösvény témája: a Hampó - völgy élővilága.

 

Áfonyás tanösvény 

Kiinduló és végpont: Orfalu központ

46° 52’ 54,42451”  16° 16’ 1,55421”

A tanösvény hossza: 5,1 km

A tanösvény témája: Orfalu környékének élővilága, kulturális értékei (harangláb)

Malomgát tanösvény 

Kiinduló pont: Őrimagyarósd Földvár

46° 53’ 7,67792”  16° 32’ 6,96251”

Végpont: Vadása – tó

46° 52’ 36,26613”  16° 33’ 0,83837”

A tanösvény hossza: 4 km

A tanösvény témája: A Magyarósdi – patak és a Vadása – tó környékének élővilága.

 

Nyugati Pont tanösvény

Kiinduló pont: Szakonyfalu Központ

46° 55’ 29,84400”  16° 13’ 39,09903”

Végpont: Nyugati pont

46° 54’ 31,59093”  16° 13’ 29,16439”

A tanösvény hossza: 2,2 km

A tanösvény témája: Szakonyfalu környékének élővilága.

 

Tőzegmohás láprét tanösvény

Kiinduló pont: Szőcei tőzegmohás láp

46° 53’59,02629”  16° 34’ 22,82459”

Végpont: Szőcei temető

46° 53’ 48,86303”  16° 34’ 25,09021”

A tanösvény hossza: 900 m

A tanösvény témája: A láprét és környékének élővilága.

 

 

Kőszegi Tájvédelemi körzet területén lévő tanösvények

Védett növényeket bemutató tanösvény

Kiinduló és vég pont : Chernel – kert

47° 23’ 10,55871”  16° 31’ 52,7888”

A tanösvény hossza: 300 m

A tanösvény témája: Magyarország kipusztulással veszélyeztetett növényei.

 

Csillaghúr tanösvény

Kiinduló  és vég pont: Okmányos parkoló

47° 23’ 15,90074”  16° 30’ 44,63351”

A tanösvény hossza: 3,5 km

A tanösvény témája: Kőszegi- hegység élővilága.

 

Királyvölgyi természetvédelmi tanösvény

Kiinduló pont: Kőszeg, Árpád-tér

47° 23’ 32,86667”  16° 32’ 14,23580”

Végpont: Király-völgy vége

47° 23’ 32,12532”  16° 31’ 4,89880”

A tanösvény hossza: 1,5 km

A tanösvény témája: Kőszegi – hegység jellemző növény- és állat világa

 

Írottkő tanösvény

Kiinduló pont: Hörmann-parkoló

47° 21’ 30,20983”  16° 27’ 48,39661”

Végpont: Írottkő

47° 21’ 10,49689”  16° 26’ 3,17877”

A tanösvény hossza: 2 km

A tanösvény témája: Írottkő Natúrpark települései, Kőszegi – hegység kiránduló helyei

 

Óriások útja tanösvény

Kiinduló pont: bozsoki Sibrik kastély

47° 19’ 44,26053”  16° 29’ 29,76750”

Végpont: Kalapos-kő

47° 20’ 2,23707”  16° 28’ 2,54360”

A tanösvény hossza: 7 km

A tanösvény témája: szikla alakzatok barlangok

 

Ciklámen tanösvény

Kiinduló pont: Szent Vid templom

47° 21’ 9,64302”  16° 28’ 24,82165”

Végpont: Stájer házak

47° 22’ 13,67765”  16° 28’ 5,11883”

A tanösvény hossza: 4,5km

A tanösvény témája: Kőszegi – hegység erdőgazdálkodása

 

Élő erdő tanösvény

Kiinduló pont: Szent Vid templom

47° 21’ 9,64302”  16° 28’ 24,82165”

Végpont: Hörmann-parkoló

47° 21’ 30,20983”  16° 27’ 48,39661”

A tanösvény hossza: 4,5km

A tanösvény témája: Kőszegi – hegység erdőgazdálkodása

 

Sághegyi Tájvédelemi Körzet területén lévő tanösvények

Geológiai tanösvény

Kiinduló pont: Kráter bejárata

47° 14’ 1,12258”  17° 6’ 57,66906”

Végpont: Trianoni-kereszt melletti vulkáni salakkúp

47° 13’ 52,96451”  17° 7’ 1,81730”

A tanösvény hossza: 600 m

A tanösvény témája: A hegy kialakulásának története, természeti kulturális értékek.

 

 

Bemutatóhelyek, múzeumok

Őrségi Népi Műemlékegyüttes

 

9942 Szalafő, Pityerszer 12.

Az egykori őrállók a dombok tetején, erdei irtásokon alakították ki lakóházakból és gazdasági épületekből álló házcsoportjaikat, melyek a szereket alkotják. Szalafő faluképi szempontból is védett község, az Őrség talán legtöbb népi értékét őrző települése. E többszázadnyi hagyományokat őrző településszerkezet megőrzésére és bemutatására jött létre Pityerszeren az Őrségi Népi Műemlékegyüttes, ahol három helyben megőrzött porta épületei kerülnek bemutatásra, szemléletesen példázva lakóik hagyományos életmódját és kulturális örökségét.

Nyitva tartás:

április 1. – november 4., hétfő–vasárnap, 10:00–17:00

június 1. – augusztus 31., hétfő–vasárnap, 10:00–18:00

Külön nyitva tartás: március 15-18., 10:00-17:00

A múzeum területén szatócsbolt és pajtabüfé várja a vendégeket.

 

További információ:

 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Tel.:06/94 548-034

 

 

Pityerszeri rendezvények az Őrségi Népi Műemlékegyüttesnél

A szerek világának autentikus helyszínén, Szalafő-Pityerszeren, a hely szellemiségéhez méltó rendezvényekkel várjuk látogatóinkat. Hangsúlyt helyezve az adott ünnephez kötődő népszokások felelevenítésére, a helyi termékek kínálatának és értékőrző műsorok bemutatására.  Vendégeinket e mellett igyekszünk megajándékozni a környező természeti és kulturális értékek gyalogszerrel-szekéren. történő élményszerű megismerésének élményével, megtapasztalásával. (A műemlék együttes látogatása az aktuális belépőárak szerint történik a rendezvények időszaka alatt is.)

 

Pityerszeri húsvétváró, április 7. (szombat)

Hangulatos készülődés a Húsvéti ünnepekre kicsiknek és nagyoknak 10:00-16:00 óráig

 

Pünkösdölő Pityerszeren, május 26. (szombat)

Autentikus őrségi tavaszi kikapcsolódás színes programokkal

10:00-17:00-ig.

 

Szent István napi vígasságok augusztus 20. (hétfő)

Az ünnep méltóságához illő nyárvégi kikapcsolódás

10:00-18:00-ig.

 

Őrségi Túranap, szeptember 22. (szombat)

Élmény dús nap a túrázás szerelmeseinek! Túraprogramok és útvonalak kicsiknek és nagyoknak!

Nevezési díj befizetése egyéni és családi kategóriában.

Az egyes túrák indítása 09:00-től 12:00-ig.

A résztvevőket játszóház, szatócsbolt, pajta büfé várja!

A résztvevők nyereménysorsoláson vesznek részt.

Helyszín: (rajt, cél): Szalafő - Pityerszer, Őrségi Népi Műemlékegyüttes.

 

Őrségi Tökfesztivál Szalafő – Pityerszeren szeptember 29. (szombat), 10:00-18:00-ig

Pityerszer az ősz pompájába öltözik.”Tökjó” programok tökös ételekkel, termékekkel, igazi fesztiválhangulattal.

 

 

Bemutatóhelyek, múzeumok

 

Őrségi Vadászati Kiállítás

Magyarszombatfa, Fő út 9.;  Tel.: 06-30/956-6231

Az Őrség élővilágát, a vadászat és a természet kapcsolatát mutatja be.

Nyitva tartás: április 1. - október 31. kedd-vasárnap 10:00-17:00, november 1. - március 31-ig előzetes egyeztetés szükséges.

 

Fazekas Múzeum

Magyarszombatfa, Fő út 52/A.;  Tel.:06-94/544-003

A népi műemlék lakóház igényes bemutatás által az itt lakott gölöncsér család mindennapjaiba enged bepillantást.

 Nyitva tartás: május 1. - október 15.: 10:00-16:00 óráig.

 

Tájház

Nagyrákos, Alsószer 18. ; Tel.: 06-30/235-0895

A XIX. század közepén vagy a XX. század elején épült népi lakóház mellett megmaradt a kamra és az ól is. Különlegessége a hozzá tartózó kovácsműhely. Előzetes egyeztetés alapján látogatható.

 

Szikszay Edit Helytörténeti Gyűjtemény

Őriszentpéter, Városszer 55. ; Tel.: 06-94/428-022

Nyitva tartás: január1. – április 30. és szeptember 1. – december 31.:kedd 10:00-20:00, szerda 10:00-16:00, csütörtök 10:00-19:00, péntek 14:00-20:00, szombat 10:00-22:00;

Május 1.- augusztus 31.:  csütörtök 10:00-17:00, szerda 10:00-20:00, péntek, szombat 10:00-22:00, vasárnap 10:00-18:00.

 

Határőr Emlékhely

Apátistvánfalva, Fő u. 83.

A kiállítás a határőrélet mindennapjait mutatja be az élethűen berendezett hálókörlettől kezdve a fegyverszobán át a lovas határőrség istállójáig.

Nyitva tartás: egész évben, hétfő-péntek 9:00-13:00

Hétvégén és ünnepnapokon előzetes bejelentkezés alapján.

Elérhetőség: Merkli László, Tel.:30/484-4347

 

Kühár Emlékház  Szlovén Tájház

Felsőszölnök, Templom út 11.

Az egyháztörténeti és néprajzi kiállítás a régi paplakban tekinthető meg.

Nyitva tartás: kedd, csütörtök, szombat 12.00-16.00

Elérhetőség: Neubauer Zoltánné, Tel.: 06-30/608-8695

 

Tájház

Zalalövő, Petőfi u. 44. Tel.:06- 92/372-692

A XIX. század második felében épült L alakú népi műemlékház érdekessége, hogy Zalában egyedül itt maradt fenn a XX. század tízes-húszas éveinek középparaszti lakáskultúrája és tüzelőberendezése. Előzetes egyeztetés alapján látogatható.

 

Tájház

Rábagyarmat, Fő utca 13.; Tel.:06- 94/440-019,06- 94/ 445-085

A füstöskonyhás lakóház 1850-ben épült, 2003-ban újították fel. Előzetes egyeztetés alapján látogatható.

 

Helytörténeti gyűjtemény

Kerkáskápolna, Fő út 68.

A református imaházban található, előzetes bejelentkezés alapján látogatható. Érdeklődni: Balek Tamásnál a 06-30/852-7870-es telefonszámon lehet.

 

Helytörténeti gyűjtemény

Pankasz, Fő út 65.; Tel.: 06-30/389-0875

Előzetes bejelentkezéssel látogatható.

 

Gózon Imre kiállítóterem

Szentgyörgyvölgy, Kossuth u. 8.; Tel.: 06-92/355-397 

Az 1848-49-es honvéd, majd 1853-ig színész Gózon Imre 1854-től Szentgyörgyvölgyön volt kántor és tanító, 1918-ig, haláláig élt itt. Tevékenységének korabeli dokumentumokkal, fotókkal, bútorokkal állítanak emléket. Előzetes bejelentkezéssel látogatható.

 

 

Pável Ágoston Múzeum

Szentgotthárd, Hunyadi u. 6. ; Tel.: 94/380-099

Helytörténeti és Nemzeti­ségi Múzeum. Állandó kiállításai: ,,Délnyu­gat-Dunántúl fazekassága”, ,,A Szentgotthárd környéki szlovének” és  ,,A szentgotthárdi sír­lelet”.

Nyitva tartás: egész évben kedd – szombat: 11:00-15:00.

 

Dr. Batthyány Strattmann László Múzeum

9900 Körmend, Vár Pf. 12.; Tel.:06- 94/410-425

Nyitva tartás: április 1. - október 31., kedd-szombat: 10:00-17:00.

november 1. - március 31., kedd-szombat 10:00-12.00 és 14:00-16.00.

 

Hajlított lakóház

Kétvölgy, Fő u. 36. ; Tel.: 06-30/474-5628

A XIX. században épült úgynevezett hajlított lakóház korábban kerített volt, de mára a régi épületből csak a szoba és a konyha maradt fenn, amit új épületrészekkel egészítettek ki.

Nyitva tartás: május 1.- október 30-ig.

 

 Villa Publica Romkert és a Göcseji Múzeum Salla Kiállítóhelye- Zalalövő, Kossuth u. 3.;Tel.: 06-92/371-004

A kiállítóhelyen a Salla - Zala megye a római korban címmel bemutatják a kor emlékeit, sírköveket, egy halomsír rekonstrukcióját, valamint egy oszlopcsarnokos ház részletrekonstrukcióját. Látogatható: keddtől péntekig 10.00-16.00-ig, szombaton és vasárnap bejelentkezéssel látogatható.

 

Csörgőalma gyümölcsöskert

Őriszentpéter, Templomszer 18.

A katolikus templom mellett található kertben, az Őrségben honos tájfajták gyűjteménye egész évben látogatható.

 

Pusztatemető

A Kercaszomortól nyugatra lévő templomos hely a legrégebbi Vas megyei templomok egyikeként a környék fő tájékozódási, viszonyítási pontjául szolgált. Egész évben szabadon látogatható.

 

Földvár- Őrimagyarósd, Petőfi S. u.

Kettős várárokkal körül vett földvár a török időkből. Egész évben szabadon látogatható.

 

Földvár- Hegyhátszentmárton

A középkori eredetű építmény helye a községi temető szomszédságában található. Egész évben szabadon látogatható.

 

Horgászási, strandolási lehetőség

Himfai-parkerdő, Himfai-tó - Felsőmarác

Vadása-tó - Hegyhátszentjakab

Hársas tó – Máriaújfalu

Borostyán tó – Zalalövő

Bajánsenyei-tó – csak horgászat

 

 

Szakrális emlékek

Szent Péter római katolikus templom és középkori téglaégető-

Őriszentpéter, Templomszer 17.

A templom június 1.-augusztus 31. között 9:00 – 17:00-ig belépődíj ellenében, az év többi részében szabadon látogatható.

 

Szentháromság római katolikus templom- Velemér, Fő u. 54

Az Aquila János által 1377-ben festett freskók színvonalas bemutatás mellett egész évben megtekinthetők. A kulcs Szabó Eleknénél (06-30/448-9276) található.

Nyitva tartás: április1. – október 31.: 9:00-17:00; november1.- május 31.:11:00-13:00. Más időpontban előzetes bejelentkezés alapján látogatható.

 

Református templom- Szentgyörgyvölgy, Petőfi u. 33.

Az 1787-ben emelt barokk stílusú, téglalap alaprajzú, nagyméretű templomnak a festett kazettás mennyezet az ékessége. Egész évben hétfőtől vasárnapig 8:00-18:00 óráig szabadon látogatható.

 

Szent Jakab római katolikus templom- Hegyhátszentjakab, Kossuth L. út

A XIII. századi, román stílusú templomot többször átalakították, leginkább a XVIII. században, barokk stílusban, de az épület megőrizte román kori arányait, illetve déli kapuját és a lőrésablakokat. A templom kulcsa Petrics Ferencné gondnoknál a Dózsa György u. 2. szám alatt kérhető el.

 

Szent András római katolikus templom- Szőce, Kölcsey u. Tel.:06-30/577-7811

Árpád-kori eredetű műemléktemplom. A felújítás során talált régészeti leleltek egy része a kápolna belső falán kiállítva látható. Előzetes egyeztetés alapján látogatható.

 

Református templom

Bajánsenye, Rákóczi u. 4.; Tel.: 06-94/444-009

Az Őrség egyetlen klasszicista stílusú templomát 1821-ben szentelték fel. Főbejáratát faragott zsoltár motívumok díszítik. Csoportok számára, amennyiben rövid ismertetőt is szeretnének a helyszínen, e-mailes bejelentkezés is lehetséges: refbajansenye@gmail.com.

 

Harding Szent István római katolikus templom

Apátistvánfalva, Fő u.; 06-94/436-024

Mai napig használt barokk stílusú történelmi kegyhely. Előzetes egyeztetés alapján látogatható.

 

Nagyboldogasszony ciszterci templom

Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 9. Tel.:06-94/380-071

Magyarország harmadik legnagyobb barokk temploma, a város egyik jelképének tekinthető. A város barokk temploma és a kolostor 1748-64 között készült Franz Anton Pilgram bécsi építész irányításával. Belsejében a falfestmények a XVIII. századi barokk neves alkotóinak munkái. Előzetes egyeztetés alapján látogatható.

 

Szent Imre római katolikus templom

Rönök, Szentimrei tanya

Egy régi templom helyén épült eklektikus-neogótikus stílusban 1902-1904 között a hajdani felsőrönöki templom, ami alig néhány méterre áll az országhatártól.

Előzetes egyeztetés alapján látogatható. Érdeklődni Takács Gyula Rábagyarmati plébánosnál lehet a 06-94/440-351-es telefonszámon.

 

Haranglábak

Bajánsenye              Gödörháza              Magyarföld

Csöde                      Ispánk                     Máriaújfalu

Daraboshegy           Jakabháza                               Orfalu

Farkasfa                  Kercaszomor           Pankasz

Felsőjánosfa            Kerkáskápolna        Rátót                               

Felsőszenterzsébet  Kétvölgy                 Rönök

 

 

A Magyar Nemzeti Parkok Hete program eseményei az Őrségi Nemzeti Parkban

2012. június 18 - 24

 

A program keretében változatos természetismereti- és néprajzi előadásokkal, illetve túrákkal várjuk az érdeklődőket.

A programok kiindulási helyszíne: Szalafő – Pityerszer.

Az alábbi időpontokban megadott programok díjmentesen látogathatók.

 

Kaszálógyümölcsösök élővilága, június 18. hétfő, 15.00

 

Száraz kaszálórétek élővilága, június 19. kedd 15.00

 

Tókák élővilága, június 20. szerda, 15.00

 

Patak-menti égerligetek élővilága, június 21. csütörtök, 15.00

 

Erdők élővilága, június 22. péntek, 15.00

 

Népi építészet emlékei Pityerszeren, június 23. szombat, 15.00

 

Népi kultúra emlékei Pityerszeren, június 24. vasárnap, 15.00

 

További információ:

 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Tel.:06/94 548-034

 

Természetismereti garantált túrák

 

Az érdeklődök szakember vezetésével nyerhetnek bepillantást nemzeti parkunk természeti és kulturális értékeibe.

A túrák részvételi díj ellenében látogathatók.

 

Húsvétváró túra (játékos tojáskeresés), április 7. szombat

Találkozás: 14.00 órakor Szalafő – Pityerszeren

Táv: 2 km

 

Pünkösdi túra az Őserdőbe, május 26. szombat

Találkozás: 11.00 órakor Szalafő – Pityerszeren

Táv: 5,6 km

 

Őrségi vásár – Szertúra Őriszentpéteren, június 24. vasárnap

A túra szerről-szerre barangolva szép táji környezetben vezeti át az érdeklődőket az Őrségi vásár forgatagába.

Találkozás: 10:00-kor az Őrségi Nemzeti Park Igazgatósága előtt a parkolóban. Táv: 5 km.

 

Fazekas-napi túra, július 07. szombat

A túra során Magyarszombatfa fazekas hagyományainak, szőlő és gyümölcskultúrájának és a környező táj természeti értékeinek megismerésére nyílik lehetőség.

Találkozás: 16.00 órakor Magyarszombatfán a Fazekas Háznál.

Táv: 4,5 km.

 

Völgyhídi vásár – Kerékpártúra Nagyrákosra, július 21. szombat

A túra során a Völgyhídi vásár megtekintése mellett a Szala-mente élővilágának, valamint a Nagyrákosi tájház és kovácsműhely bemutatására nyílik lehetőség.

Találkozás: 10:00-kor az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság kerékpár-kölcsönzőjénél (Őriszentpéter, Égésszer 53.)

Táv: 8,5 km.

 

Természetismereti körséta, augusztus 20. hétfő

Találkozás: 11.00 órakor Szalafő – Pityerszeren

Táv: 5 km

Őrségi Túranap, szeptember 22. szombat

Élménydús nap a túrázás szerelmeseinek különböző távokon! Túraprogramok és útvonalak kicsiknek és nagyoknak!

Az egyes túrák indítása 09:00-től 12:00-ig.

A résztvevők nyereménysorsoláson vesznek részt.

Helyszín: (rajt, cél): Szalafő - Pityerszer, Őrségi Népi Műemlékegyüttes.

 

„Tök jó” gombaismereti túra a Tökfesztiválon, szeptember 29. szombat

Találkozás: 12.00 órakor Szalafő – Pityerszeren

Táv: 5 km

 

 

Levélmustra, téli készülődés a természetben, október 21. vasárnap

Találkozás: 10.00 órakor Szalafő - Pityerszeren

Táv: 5 km.

 

 

További információ:

 

Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság

Tel.:06/94 548-034

 

Speciális természetismereti programok

 

Tavaszi tőzike túra, március 10. szombat

Természetvédelmi Őrszolgálat által vezetett túra.

Ötmillió tő tavaszi tőzike látványa, illata már önmagában is feledhetetlen élmény!

Indulás:10:00-kor Körmend – Horvátnádalja, Malom u.

Táv: 4km

 

Kockás liliom túra, április 14. szombat

Természetvédelmi Őrszolgálat által vezetett túra.

A Bükksi-rét Natura 2000 területnek minősül. A túra során megismerhetők a terület természeti értékei, látható a Bükksi földvár és az egykori Magyarbükks település temetőjének nyomai is.

Indulás:10:00-kor Csákánydoroszlói benzinkút. Táv: 10 km

 

Réti orchideák túra, május 5.

Találkozás: 10:00-kor Kétvölgyön a vegyesbolt-kocsma előtt. Táv: 6 km.

A túra során a tavasszal virágzó védett növények egy része ismerhető meg.

 

Csillagos nárcisz túra, május 12. szombat

Természetvédelmi Őrszolgálat által vezetett túra

Az országosan is kisszámú természetes populációval rendelkező csillagos nárcisz megismerése.

Találkozás: 10:00-kor a Szentgotthárd-Zsida temetőnél lévő parkolótól

Táv: 4km

 

„Miénk itt a rét!”, május 11 - 12., péntek - szombat

Színes programok gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt.

Helyszín: Kőszegi Tájvédelmi Körzet, Alsó-rét

További információ: Bechtold István Látogatóközpont, Kőszeg. Tel: 94/563-174, honlap: www.buboscinege.hu  

 

Virágzás a tőzegmohás lápréten, május 19. szombat

Séta a Szőcei tőzegmohás lápréten, a védett növényritkaságok között szakember kíséretében.

Indulás: A szőcei temetőtől 10:00-kor. Táv: 2 km.

Nagy nyárfalepke megfigyelő nap, június 02. szombat

Izgalmas program felfedező lelkületű kalandvágyóknak, szakembereknek egyaránt. Célunk a rendkívül ritka lepkefaj megfigyelése.

Találkozás: 9.00-kor az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóságnál

 

„Hangyaboglárkáról - hangyaboglárkára”, július 28. szombat

Az ÖNP egyike annak a nagyon kevés helynek Európában, ahol mind a négy hangyaboglárka lepke faj előfordul. Az egyedülállóan izgalmasnak ígérkező felfedező utunk során az ő becserkészésükre vállalkozunk…

Találkozás: 10.00-kor az apátistvánfalvai templom elől.  Táv: 4 km.

 

Ehető és gyógynövényeink, augusztus 04. szombat

A körülöttünk élő növények jó része ehető, vagy valamilyen egyéb formában felhasználható. Ezen fajok megismerését, felhasználási lehetőségeinek bemutatását szolgálja ez a túra.

Indulás: 10:00-kor a szattai kápolna elől. Táv: 4 km.

 

Tárnics túra, augusztus 25. szombat

Találkozás: 10:00-kor Kétvölgyön a vegyesbolt-kocsma előtt. Táv: 6 km.

A kornicstárnicson kívül több más védett növényfajjal is megismerkedhetünk.

 

 Európai Madármegfigyelő Nap, Október 06. szombat

A megfigyelések európai szintű információgyűjtést tesznek lehetővé az őszi madárvonulásról. A programra szakembereket és lelkes érdeklődőket egyaránt szeretettel várunk!

Találkozás 07.30-kor a rábagyarmati Rába-híd rátóti oldalánál.

 

 

A speciális természetismereti programok térítés nélkül látogathatók.

 

 

 

 

 „Édenből-Édenbe a Nyugat-Dunántúl „Kiváló Európai Területein”

 

Éden-i gyalogtúra az „ÉDEN” díjas Írottkő Naturparkból az „ÉDEN” díjas Őrségbe 2012. május 19-20-án.

A három napos túra a Dél-nyugat Dunántúl legszebb tájain vezeti végig a vállalkozó kedvű túrázókat.

További Éden programok az Írottkő Naturparkban és az Őrségben 2012. május 19-20-án!

Információ: Tourinform Kőszeg (94/563-120) és Tourinform Őrség (94/548-034).

 

 

Teljesítmény túrák

 

Ôrség Teljesítménytúra, május 12.

Rajt: Ôriszentpéter, Általános Iskola (Kovácsszer 7.)

75 km 6:00 óra

50 km: 6:00-8:00 óra

30 km: 7:00-9:00 óra

20 km: 9:00-14:00 óra

 

Rajt: Felsőszölnök, templom melletti szabadidőpark

25 km  9:00-12:00 óra

Rendező: Teljesítménytúrázók Társasága

Sztancsik György (20) 911-8719

 

 

Őrség – Goricko gyalogtúra (vezetett túra), június 23.

Az indítás és a cél helye: Szalafő, Kultúrház

Táv: 22 km

Indítás: 08:30 órakor (tömegrajt) Nevezés: 08:15-ig.

Nevezési díj: helyszínen 300.-Ft.

Információ: Pálmai Vencel főrendező

Tel.: 06-20-233-5093, Sztancsik György, Tel.: 06-20-911-8719

 

Kiemelt Térségi rendezvények

 

A virágzás napjai május 25-28.

A rendezvény helyszíne: Őriszentpéter és a környező települések.

Információ: Őrségi TeleHáz, 9941 Őriszentpéter, Városszer 116.

Tel./fax: 94/548-038; E-mail: orseg@telehaz.hu;

 

 

Őrségi vásár június 22-24.

A rendezvény helyszíne: Őriszentpéter.

Információ: Polgármesteri Hivatal, 9941 Őriszentpéter, Városszer 106. Tel.: 94/548-050; Fax: 94/428-024

Fazekas Napok 2012. - Nemzetközi Fazekas Találkozó     

július 7-8.

A rendezvény helyszíne: Magyarszombatfa.

Információ: Polgármesteri Hivatal, Magyarszombatfa

Tel.: 94/544-003

 

Völgyhídi vásár július 21-22.

A rendezvény helyszíne: Nagyrákos.

Információ: Németh Istvánné polgármester

Tel.: 06-30/235-0895

 

Hétrétország – a szerek és porták fesztiválja

augusztus 11-20.

A rendezvény helyszíne: Őriszentpéter és a környező települések.

Információ: Őrségi TeleHáz, 9941 Őriszentpéter, Városszer 116. Tel./fax:94/548-038

 

IX. Őrségi Nemzetközi Tökfesztivál szeptember 29-30.

A rendezvény helyszíne: Őriszentpéter és a környező települések.

Információ: Tourinform Őrség

Tel.:06/94 548-034 Honlap: onp.nemzetipark.gov.hu

Email: orseg@tourinform.hu

 

Polgármesteri Hivatal, 9941 Őriszentpéter, Városszer 106. Tel.: 94/548-050; Fax: 94/428-024

AJÁNLOTT ŐRSÉGI SZÁLLÁSHELYEK