English Deutsch Magyar
http://www.eszallas.hu/
  *:   :
  *:

 

BÉKÉSSZENTANDRÁS BEMUTATÁSA
2006. 15.,
Békésszentandrási szálláshelyek. Békésszentandrás bemutaása.

Békésszentandrás a 44-es főközlekedési úton, Budapest felől érkezve Békés megye kapuja. A Szentandrás név az utolsó Árpád - házi király III. Endre nevéhez fűződik, akinek adománylevele három templomot említ, melynek egyike Szent András apostol nevét viselte. Több változat után az okiratok Körös - Szentandrás néven említik. A mai Békésszentandrás nevet 1895-ben kapta.

A Körösök szabályozásával a folyóvíz távolabbra került, így a település arculata sokat változott. Az 1942-ben felavatott duzzasztómű, amely a községtől északra épült a Hármas - Körösön, lehetővé tette, hogy addig a helységet átszelő szeszélyes folyó csendes, sportolásra és pihenésre kiválóan alkalmas vízzé változzon.
A Körös árterülete a vízi- és ragadozó madarak kedvelt fészkelőhelye és látogatott horgászparadicsom. 1970-es években kiosztásra került a 38 km-es holtági rész Szarvas és Békésszentandrás között, ahol azóta sorra épültek a szebbnél szebb víkendházak. A pihenni vágyóknak csendes, nyugodt helyet nyújt, ezért nyáron a lakosság száma megkétszereződik. Békésszentandráson híres népművészek élnek.

Lázár Julianna népi iparművész, akinek csodálatos festett és karcolt tojásai és mézeskalácsai messzi földön ismertek. A művesség jellemzi minden munkáját. 1985 ? ben elnyerte a Népművészet Ifjú Mestere címet.

Békésszentandrás tojás festés

Klimaj János fafaragó, népi iparművész, aki 25 éve tart ki szeretettel a fa mellett. Munkái önmagukért beszélnek.


Békésszentandrás szülötte Lóránt János Munkácsy ? díjas érdemes művész, akinek minden ecsetvonásában, vonalában, foltjában Békésszentandrás is jelen van.

 

LÁTNIVALÓK

Szőnyeggyár

Békésszentanráson készül a világhíres kézi csomózású perzsaszőnyeg is. A szőnyegszövés 1918 és 1924 között kezdődött. Az első világháború után, 1918. szeptemberében egy Erdélyből, Székelyudvarhelyről menekült házaspár, Farkas János és neje, Strassner Vilma letelepedtek a községben. Senki sem gondolta, hogy ekkor még hírnevet szereznek Békésszentandrásnak.

Békésszentandrási Szőnyeggyár

1924-től már a szőnyeggyár keretén belül dolgoztak az asszonyok. Itt található az ország legnagyobb szövőszéke, ezen készítették a Parlamentben lévő szőnyeget is.

Református templom

1719. táján Kabáról érkezett református jobbágyok a középkorban épület romokban lévő katolikus templomot kijavították és 1728-ban használatba vették. Az 1746-ban Tiszafüredről bevándorolt katolikus jobbágyoknak, Rudnyánszky József a falu földesura, visszaadta a régi katolikus templomot. A reformátusoknak pedig azt a templomot adta át, amit 1742ben építettek a szlovák nemzetiségű evangélikusok. Később ezt a kis templomot bővítették és 1746-tól 1803-ig használták.
A ma is meglévő templom 1803-tól 1806-ig épület, Fischer Ágoston kecskeméti építőmester tervei alapján, késő barokk stílusban. 1808-ban történt az ünnepélyes templomszentelés. Az 1891-i földrengéskor a templom hajója megrepedt, ezért vasrudakkal kötötték át. A templom tetejét 1905-ben zsindelyezték újra, majd 1933ban vörös palával fedték be.

Katolikus templom

A középkorban emelt katolikus templom építéséről pontos adat nincs. Feltehető, hogy 1325. után emelte az Uzvásáry család, akik királyi adományként nyerték el Szentandrást. De az sem kizárt, hogy amikor e vidéket Zsigmond király 1384 körül Hunyadi Jánosnak adta, a templomot a Hunyadiak építették, ugyanis később Szent András uradalmi központ lett, jelentős kiváltságokkal felruházva mezővárosi rangot kapott. A Mohácsi-vész után a lakosság elhagyta a falut, s csak az 1500-as évek közepén tért vissza. Egy pár évtized után a tatár csapatok semmisítették meg Szentandrást. Ekkor a falut felégették és a temploma is áldozatul esett. Az ezt követő években a többször is visszatérő református lakosság a templomot mindig kijavította és használatba vette.

Katolikus templom Békésszentandrás

Duzzasztómű

A második honfoglalással felérő, a XIX. században elvégzett ármentesítések a Körösök völgyében megteremtette a nép számára a biztonságos élet- és termelés feltételeit. A folyók szabályozása ugyanakkor szélsőségesebbé tette a vízjárást, nőttek az árvízcsúcsok, de meghosszabbodtak a vízhiányos időszakok is.

Duzzasztómű
A Hármas-Körös akkori vízjárása a legingadozóbb volt a magyarországi folyók közül. 1863 aszály sújtotta év volt, aminek következtében szinte kiszáradt a Körös medre. Néhol száraz lábbal lehetett átjutni az egyik partról a másikra. Szakemberek és a politikusok egyaránt felismerték azt, hogy a jobb vízviszonyokkal rendelkező Tiszából kell a vizet hajózásra is alkalmas csatornákon átvezetni öntözés, vízfelfrissítés céljából. 1900-ban született meg az első törvény ennek érdekében, s hogy ugyanakkor hajózhatóvá váljék a Körös, megkezdődött a vízlépcsők és duzzasztók kiépítése.

Körös-völgyi kerékpárút

Az emlékkapu Klimaj János békésszentandrási fafaragó népi iparművész alkotása, tölgyfából készült fenyőfa tetőszerkezettel. Az oszlopokon ékrovásos díszítéssel faragott rozetták és tulipánok találhatók. A Békés megyében fellelhető motívumokból 8 féle rozetta látható a 2 oszlopon szimmetrikusan elhelyezve. A tulipánok az állandó fejlődést és a felemelkedést szimbolizálják. A kapu felső sarkaiban a nap részleteit fedezhetjük fel, a hagyományok szerint azért, hogy a falura állandóan süssön a nap.

Körös-völgyi kerékpárút

Horgásztó és pihenőpark

Békésszentandrás északnyugati peremén feltehetőleg a múlt század végén a század elején agyagnyerő hely, illetve vályogvető telep alakult ki. A vályogvetés rendkívül nehéz és egészségkárosító feladat volt, a sár megdolgozása, mezítláb, rövid nadrágban, félmeztelen vagy felgyűrt ingujjban végezhető. Ezt az ősi mesterséget - a vályogvetés - egészen az 1970-es évekig gyakorolták.

Horgásztó és pihenőpark

Az 1970-es évek elejétől az építkezéseknél a tégla kerül előtérbe, a vályog, mint építőanyag fokozatosan kiszorult. A vályogvetéssel felhagyott bányákból tájrendezéssel horgásztó, pihenőpark, üdülőpark valamint üdülőtelkek kerültek kialakításra.

BÉKÉSSZENTANDRÁSI SZÁLLÁSHELYEK

 

 

Önnek kiadó szálláshelye van?

Ez itt az Ön hirdetésének helye

Jelentkezzen Adatbázisunkba

        Kattints a gombra az ADATLAP kitöltéshez!